עדכון אחרון: 15 בינואר, 2019

ברוכים הבאים ל- SWITCH  חופשה בהחלפה ("המועדון"). חברי המועדון ( "חברים") מוזמנים להשתמש במועדון כאמצעי לבנות קשרים עם מטיילים אחרים בעלי אינטרס דומה  בעיקר לצורך שיתוף חוויות הנסיעה, ולצורך אירוח חברים אחרים כאורחים בבתיהם ו / או החלפת הבתים או לינה אחרת. בין היתר, חברים יכולים להשתמש באתר אינטרנט זה ("האתר" או בכל אתר הקשור אליו, "אתרי האינטרנט") כדי לגשת למידע שימושי הקשור לנסיעה וכן לתקשר עם חברים אחרים. על ידי הרשמה כחבר, אתה מסכים להיות מחויב לכל התנאים וההגבלות להלן.

אם לא בחרת להצטרף כחבר אלא להשתמש באתר, אתה עושה זאת כאורח של המועדון ("אורח"). לאורחים ניתנת הרשאות הדומות לאלו המוצעות לחברים, אך גישה זו עשויה להיות מוגבלת על ידי המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בעת שימוש בכל אחד מהאתרים או בשירותי המועדון, האורחים מסכימים לכל הדרישות המפורטות כאן.

אנא קרא הסכם זה בעיון לפני שימוש באתר כאורח או הצטרפות כחבר. על ידי המשך גישה או שימוש באתר או השירותים המוצעים בו, אתה מאשר את הסכמתך למונחים ותנאי השימוש.

המועדון שומר לעצמו את הזכות לתקן ולהסיר או להוסיף לתנאים ולהגבלות אלה בכל עת עם או ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, ברגע שבו תנאים והגבלות אלה יעודכנו לאחרונה ישתקפו בחלק העליון של מסמך זה. כל שינוי ייכנס לתוקף באופן מידי. עיין במונחי ותנאי השימוש בכל פעם שאתה ניגש לאתר זה או משתמש בו. אם אינך מסכים לכל המונחים ותנאי השימוש אלה, אין לך את הזכות לגשת לאתר או להשתמש בשירותי המועדון אלא באמצעות צוות התמיכה.

הגדרת מונחים

 • "הסכם" פירושו ההסכם בינך לביננו הכולל את המונחים ואת תנאי השימוש אלה כפי שתוקנו מעת לעת באופן המפורט להלן.
 • "חילוף" פירושו להפוך את הבית או לינה אחרת לרשות חבר אחר, בין אם בו זמנית או לא בו זמנית, הדדי או לא הדדי *.
 • "רשימה" פירושו כל נכס המתואר באתר שפורסם על ידי חבר. רישומים עשויים לכלול ללא הגבלה, בתים, בית קרקע, דירות, בית משותף, דירות למגורים, סירות, רכב פנאי, אתרי קמפינג, צימרים ואת כל סוגי הנכסים אשר צפויים באופן סביר לספק לינה בלילה ושהייה ביום ואשר יש לך את הזכות להציע.
 • "אנחנו", "אותנו", "שלנו" פירושו המועדון;
 • "אני", "אתה", "שלך", "עצמך" פירושו כל חבר או אורח המשתמש באתר זה ובשירותי המועדון.

שירותי המועדון

 • המועדון מסתמך על יושרם ואחריותם של הצדדים המשתמשים באתר והוא אחראי רק על פרסום הרישומים באתרים.
 • המועדון אינו מאמת את קיומו או דיוקו של תיאור כלשהו של הרשימה ואינו מבטיח "חילוף" מכל סוג שהוא, למעט הנקבע במפורש באתר.
 • החברים והמשתמשים בכל שירותי המועדון מקבלים על עצמם את האחריות הבלעדית לכל ההסכמים שהושגו באמצעות השימוש באתר.

כללי התנהגות

כמשתמש באתר זה, אתה מסכים:

 • לא לספק מידע כוזב או מטעה למועדון או לחבריו, לרבות, מבלי להגביל את החובה לתאר במדויק את הרישום שלך באתר ובכל התכתובת. כל הרישומים ישקפו תיאור מדויק של הנכס, כולל וללא הגבלה, את סוג, מספר וגודל החדרים. כל התמונות הפנימיות או החיצוניות שפורסמו חייבות להיות של הנכס המוצע לחילוף, אלא אם צוין במפורש אחרת. השמטת כל פרט אשר אדם סביר עשוי למצוא רלוונטי, עשוי להיות זהה לזה של תיאור לא מדויק וחושף את החבר לסיום החברות והסרה מהאתר.
 • ניתן לפרסם מידע על נכס אחד בלבד בכל רשימה ולא להשתמש באתר או ברשימה כדי להציע נכסים אחרים שלא שייכים לאותה רשימה.
 • אין לפרסם על השירות, או להעביר לחברים אחרים או לנו או לעובדינו, כל חומר השמצה, לא מדויק, מעליב, מגונה, תוקפני, עם כוונות מיניות, מאיים, מטריד, גזעני, וחומרים או תקשורת בלתי חוקיים, או כל חומר אחר המפר את זכויותיו של הצד האחר (כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני וזכויות פרטיות ופרסום).
 • כל מודעה שהנך מפרסם באתר הוא פרסום למען המטרה העיקרית של המבקשים להחליף נכסים עם חברים אחרים. עד לרגע שתסכים לחילוף באופן רשמי, אינך מתחייב להחליף עם כל חבר אחר שפנה אליך או למי שיצרת עמו קשר.
 • אין לפרסם או לבקש מחברים אחרים לקנות או למכור מוצרים או שירותים, מלבד הרישום שלך למטרת חילוף כמתואר ברישום שלך לאתר.
 • יש להשאיר את הנכס שלך במצב נקי ואסטטי לפני כל חילוף עם חבר אחר של המועדון.
 • יש להתנהג עם חבר אחר שאיתו אתה מבצע חילוף ("שותף החילוף") באדיבות וכבוד ולהתייחס לרכושם כרכושך.
 • יש להשאיר את כל הרכוש השייך לחילוף במצב טוב או טוב יותר מאשר שמצאת אותם, ולהודיע לשותף החילוף שלך על כל נזק שגרמת או אורחיך גרמו ולהציע להחליף, לתקן או לשלם עבורו.
 • אתה מודע לכך שהמועדון מספק הזדמנויות לחוויות נופש לא שגרתיות, ואתה מודע לפערים שעלולים להופיע כתוצאה מהבדלים אישיים, תרבותיים וכתוצאה משפות שונות.
 • אין להשתמש באתר או במועדון על מנת להפר חוק, ולא לפרסם או לשלוח תוכן או לעסוק בכל התנהגות המטילה על המועדון כל איום בעונשים אזרחיים או פליליים. כמו כן, הנך אחראי על בירור כל התקנות המקומיות, לרבות, אך לא רק, היתרים, רישיונות, מסים, ייעוד, כללים והגבלות החלים על שיתופי פעולה, דירות משותפות והתפתחויות אחרות, וכן עמידה בדרישות הבטיחות.
 • לא להעלות או להעביר קבצים המכילים וירוסים, קבצים פגומים, קוד זדוני או כל תוכנה או תוכנה דומות אחרות העלולות לפגוע בתפעול של מחשב אחר או לקבל גישה אחרת לא מורשית למחשב.
 • אתה אחראי לנהל את החקירה שלך לגבי כל התביעות והגילויים שנעשו על ידי מחליפים פוטנציאליים, בעלים או סוכנים פוטנציאליים, בין אם חברים או לא, אשר פנו אליך.
 • אתה נוטל על עצמך את כל האחריות על השימוש שלך בכל מידע המופיע באתר.
 • יש לך סמכות להיכנס להסכם זה כדי לפרסם את הנכסים שלך ולהציע אותה לחילוף.
 • אתה האחראי הבלעדי לתקשורת שלך ולקשר עם חברים אחרים.
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים, למחוק או להגביל את הרישום שלך וכל מידע קשור מהאתר ומהשרתים שלנו אם לא נכנסת לשירות למשך פרק זמן מסוים כפי שנקבע על ידינו ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי.
 • כל כתובת אינטרנט או קישורים URL חייבים להיות מאושרים על ידי המועדון. כתובות דוא"ל ופרטים אישיים אחרים חייבים להופיע רק במיקומים המורשים לכך בעת ההרשמה ומילוי הפרופיל. כל שאר הפניות לכתובות אינטרנט, אתרי אינטרנט, כתובות דוא"ל או מספרי טלפון מסוימים יוסרו ללא הודעה מוקדמת.
 • ביטולים: אתה מבין שלביטול החלפה שכבר סגרת עלולות להיות השלכות כספיות עליך ועל שותף החילוף שלך ("שותף החילוף"). אתה מסכים כי אי עמידה בהתחייבויותיך כלפי שותף החילוף שלך צפויה באופן סביר לגרום לחוסר נוחות ולאובדן כספים של השותף זה (קניית כרטיסי טיסה\כניסה למקומות בתשלום ועוד). אתה תכבד את כל ההתחייבויות שלך לשותפי החילוף שלך ותשתמש בכל המאמצים כדי לנסות לצמצם את ההפסדים שעלולים להיגרם עקב אי יכולתך לעמוד בהחלפה. אם מכל סיבה שהיא אתה מבטל את החילוף (עם או בלי הצדקה),תעשה מאמצים לסייע לשותף החילוף שלך לבצע הסדרים חלופיים, למצוא התאמות חלופיות, לשלם פיצוי סביר עבור התאמות אלה במידת הצורך, ו / או על ידי החזרת הוצאות נסיעה לשותף שלך.

התנהגות חבר

המועדון משתמש בכלים ובנהלים שונים שנועדו לבחון את חבריו, אולם המועדון אינו מבצע בדיקות רקע  ואינו מתחייב לאימות המידע שפורסם בידי חברי האתר. למועדון אין שום התחייבות או אחריות בכל הנוגע להתנהגות של חבריו או אמינות פרטי המשתמש שפורסמו בפרופיל האישי. אתר זה הוא שירות המוצע על ידי יוזמה פרטית, והמידע הכלול בו הוא פרטי ולא ציבורי. כל התוכן שבאתר זה, כולל פרטי התקשרות, ניתן באופן בלעדי לחברים לצורך הסדרת חילוף בתים בין חברים. התכתבות בין חברים צריכה להיות לצורך הסדרת החילוף ביניהם.

האתר לא ישמש לכל שידול, או לכל שימוש מסחרי. העתקת נתונים של מידע מאתר זה, ו / או איסוף או אחסון מידע אישי על משתמשים אסורה. כל ניסיון לאסוף או להשתמש בכתובות דוא"ל של חברים ולשלוח אימייל לחברים או לקבוצות חברים אחרים, מלבד לצורך הסדרת חילוף בין חברים, מהווה הפרה של תנאי שימוש אלה. כל הפרה של סעיף זה תגרום להפסקת המנוי ללא החזר כספי של דמי המנוי.

המועדון אינו תומך או סובל שליחת הודעות דוא"ל לא רצויות (SPAM). המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל (ללא החזר כספי) כל חבר המזכיר את המועדון או כל אחד המאתרים המשויכים לו, מכתובות האתר שלו או מכל כתובת אימייל של המועדון בהודעת דואר אלקטרוני של דואר זבל (SPAM). המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל (ללא החזר כספי) כל חבר המשתמש במועדון כדי לשלוח בקשות אחרות שאינן בקשות או מענה אישיות של החילוף.

פניות ניתנות לפיקוח ולסינון על ידי המועדון לפני המסירה לחברי מועדון. למרות המאמצים לסינון של המועדון ייתכן שחלק מפניות של דואר זבל (SPAM) עדיין ימסרו, וגם חלק מפניות שהן לא דואר זבל שלא ימסרו. המועדון לא אחראי על פניות שלא נמסרו או על החמצת החלפה כתוצאה מפניות שלא נמסרו.

תהיה לנו את הזכות להסיר כל חומר כאמור, לפי שיקול דעתנו הבלעדית, הפוגע בחוק או בהסכם זה. ללא קשר לזכות זו, יש לך אחריות מלאה על התוכן של החומר שאתה מפרסם ועל ההודעות שאתה מתכתב.

קניין רוחני

אתר זה וכל התוכן הכלול בו, זכויות יוצרים, תמונות, סימני מסחר, סימני שירות, אמנות בינלאומיות ו / או זכויות קנייניות אחרות מוגנים בחוקים של ישראל ומדינות אחרות. כל האלמנטים הבודדים המרכיבים את האתר הם גם יצירות המוגנות בזכויות יוצרים. אתה מסכים לציית לכל חוקי זכויות היוצרים וחוקים אחרים, וכן כל הודעות או הגבלות נוספות על זכויות יוצרים הכלולות באתר. העתקה של תוכן מהאתרים, שימוש חוזר, מכירה חוזרת, הפצה או פרסום התוכן בכל דרך שהיא אסורה.

זכויות קניין

אתה אחראי לקבוע אם תוכן או מידע מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סוד מסחרי, זכות פרסום או זכות קניינית אחרת. למעט המידע הנמצא ברשות הציבור או שעבורם קיבלת אישור מפורש בכתב שאתה מסכים לא להעלות, לפרסם, או להעביר באופן אחר כל תוכן או מידע המוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סוד מסחרי, זכות פרסום או זכות קניינית אחרת ללא אישור מפורש של בעל זכויות היוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכות פרסום או זכות קניינית אחרת. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם עקב הפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות פרסום או זכויות קניין אחרות או כל נזק אחר הנובע מהגשה זו.

מדיניות פרטיות

 אתה מסכים לקרוא, לסקור, לציית, לקיים ולתחזק את הצהרת הפרטיות שלנו ואת המונחים ותנאי שימוש.

 

מי רשאי להשתמש באתר:

קטינים אינם יכולים להיות חברים באתר זה.

אתה לא יכול להשתמש בשירות אם אתה מתחת לגיל 18 או אינך זכאי ליצור חוזה מחייב מבחינה משפטית. החברות באתר היא לשימושך האישי והייחודי. אינך רשאי לאשר לאחרים להשתמש בפרופיל האישי שלך, אינך רשאי להקצות או להעביר את חשבונך באופן אחר לכל אדם או ישות אחרת.

בשימוש בשירותי האתר או המועדון, אתה מאשר ומתחייב שיש לך את הזכות והיכולת להיכנס להסכם זה ולעמוד במונחים ובתנאי השימוש של הסכם זה. על ידי פרסום פרופיל אישי אתה מאשר ומצהיר כי אתה לפחות בן 18 שנים.

הזכות לסרב לשירות ולסיים את החברות

המועדון שומר לעצמו את הזכות לסרב לתת שירות לכול אחד ולסיים כל חברות, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו הבלעדית והמוחלט. בכל עת המועדון רשאי להשעות או להפסיק כל רישום או מנוי מכל סיבה שנראית לנו מוצדקת, לפי שיקול דעתו הבלעדית והמוחלט של המועדון.

הסיבות שבגינן הוחלט לסיים מנוי עשויות לכלול וללא הגבלה, התנהגות שהמועדון רואה בה בלתי הולמת לרבות ביקורת או מחלוקת כלשהי, וכל פעולה שאנו חשים פוגעת במוניטין או בביטחון של האתר, משפיעה לרעה על חברים אחרים או על רכושם או על כל פעולה שאנו מאמינים שעלולה להזיק למועדון. בנוסף, המועדון שומר לעצמו את הזכות לסיים כל חברות, אם הוא קובע לפי שיקול דעתנו הבלעדית והמוחלט, שחבר הפר הסכם זה או את הצהרת הפרטיות שפורסמה או אם כל מידע שסופק על ידי חבר באתר ונמצא כי הוא הוצג בצורה שגויה ו\או שקרית. כמו כן רישום או פעולה של חבר המפר את החוק או כל הוראה של הסכם זה, לרבות אם חשבון החברות של אותו חבר הושעה או הופסק בעבר.

החזר כספי:

במידה ובסוף שנת שימוש באתר תרגיש חוסר שביעות רצון מכל סיבה שהיא תקבל כספך חזרה. הכסף יוחזר אך ורק בתום שנה שלמה מרגע הרישום. הדבר ייעשה על ידי פניה ביצירת קשר.

שימוש על אחריותך בלבד: כתב ויתור והגבלת חברות.

השימוש באתר ובכל מידע המתקבל מהאתר הינו על אחריותך בלבד. למועדון אין כל ערבויות, בין מפורשות ובין משתמעות, לגבי הנכסים הרשומים או מוחלפים באמצעות האתר. המועדון אינו מתחייב מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לגבי הרישומים או כל מידע אחר הכלול באתר, לרבות, אך לא רק, דיוק ואי-הפרה.

אתה מסכים שלמועדון אין כל אחריות או מחויבות בגין מחיקה או כישלון באחסון הודעות או תוכן אחר שנשמר או מועבר על-ידי האתר, ואחריותך לשמור עותק גיבוי של כל טקסט, תמונות או חומרים אחרים שנשלחו באמצעות מערכת המחשב שלך או התקן הגיבוי. אתה מאשר שפרמטרים או שירותים אחרים המסופקים על ידי המועדון עשויים להשתנות בכל עת.

בשום מקרה לא יהיה המועדון אחראי על כל נזק שהוא, ישיר או עקיף, כללי, מיוחד, מפצה, מכוון ו / או מקרי, הנובע או קשור להתנהגותך או כלפי כל אדם אחר בקשר לשימוש השירות, לרבות וללא הגבלה, פגיעה גופנית, מצוקה רגשית ו / או כל נזק אחר הנובע מתקשורת או מפגשים עם משתמשים רשומים אחרים בשירות זה. בשום מקרה, לרבות ללא הגבלה על רשלנות, על המועדון, נושאי משרה, דירקטורים, בעלי מניות, שותפים, ספקים, נציגים או סוכנים, להיות אחראים כלפיך בגין נזק ישיר, עקיף, מקרי, מכוון או מיוחד, גם אם המועדון יידע באופן ספציפי על האפשרות לנזקים כאלה הנובעים משימוש או מחוסר יכולת להשתמש בשירות או בכל קישור או פריט על השירות או כל הוראה של תנאי השירות.

דעות, עצות, הצהרות, הצעות, או מידע או תוכן אחר הזמינים באמצעות השירות, אך לא ישירות על ידינו, הם אלה של מחבריהם, ואין לסמוך עליהם בהכרח. מחברים כאלה הם האחראים הבלעדיים לתוכן כזה. אנו לא מבטיחים את הדיוק, את השלמות או את השימושיות של כל מידע, חוות דעת, עצה או הצהרה המוצעים על ידי צד כלשהו מלבדנו. בשום נסיבות שהן אנו לא אחראים לכל אובדן או נזק הנובעים מהישג יד של אדם על מידע או תוכן אחר שנרשם בשירות או מועבר לחברים.

הדין החל לא יאפשר הגבלה או החרגה של אחריות או נזק מקרי או מכוון. בשום מקרה המועדון לא יהיה אחראי לכל סכום העולה על דמי החבר ששולמו על ידי החבר.

פיצוי

אתה מסכים לפצות, ולשמור ללא כל נזק את המועדון, ואת מנהליו, נושאי המשרה, בעלי מניות וסוכניו, מפני פגיעה או נזק שנגרמו באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימושך בנכס שלך, לרבות אך לא מוגבל: (1) כל תביעה בגין נזקים או נזק לאדם או לנכס כתוצאה מנכס בבעלותך. (2) כל תביעה בגין נזק או נזק לאדם או לנכס כתוצאה מעסקת רכוש אשר אתה צד.  (3) הפרה של התנאים וההגבלות של השימוש על ידך או על ידי כל אדם המשתמש במחשב שלך (או חשבון, היכן שניתן). (4) טענה שכל שימוש בשירות על ידך או על ידי משתמש במחשב (או חשבון, היכן שניתן) מפר זכויות קנייניות של צד שלישי כלשהו. (5) כל עיוות על ידך או. (6) כל הפרה של הסכם כלשהו שבוצע על ידך.

מחלוקות חברים ושחרורם

המועדון אינו אחראי לכל אירוע המתרחש כתוצאה מכל מערכת יחסים בין חברים או אורחים המשתמשים באתרים. כל מחלוקת הנובעת מהשימוש במועדון או באתר הקשורים אליו חייבת להיפתר בין הצדדים שהשתתפו ישירות בחילוף. לינה, אירוח, ישיבה בבית או שימוש אחר של הנכס. על החברים לעשות כל שביכולתם כדי לנסות ולפתור סכסוכים הנובעים או הקשורים לחילוף נכסים על ידי דיון ידידותי.

אם יש לך מחלוקת עם אחד או יותר מהחברים שלנו, אתה משחרר אותנו ואת (נושאי משרה, מנהלים, סוכנים, חברות, מיזמים משותפים ועובדים) שלנו מכל התביעות, דרישות ונזקים (בפועל ובפוטנציאל) מכל סוג ומין, ידועים ובלתי ידועים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לסכסוך.

הליכים משפטיים ואכיפה של הסכם זה

אם מתעוררת מחלוקת בין חבר או משתמש באתר או בשירותיו של המועדון, כל הליך משפטי יובא בלעדית במדינת ישראל, בהתאם להוראותיה וחוקי המדינה יחולו ללא התחשבות בשיקולי חוקים אחרים.

זכות להקצות

המועדון רשאי להקצות את זכויותיו להסכם זה ללא הסכמת החברים.

ביטוח

באחריותם של החברים לאמת את כיסוי הביטוחים שלהם ואת הכיסוי המסופק על-ידי שותפי החילוף שלהם, כולל רכב, רכוש ונכס.

שקיפות מצד החברים

אתה מסכים במפורש ליידע את שותפי החילוף שלך על קיומם של כל מצלמות האבטחה או ציוד מעקב אחר בנכס שלך או בסביבתו, על ידי פרסום מידע זה בכרטיס הנתונים ו / או בהתקשרויות שלך. מאחר שהמועדון אינו יכול לספק ייעוץ משפטי ספציפי, אתה מסכים להיות מודע לחוקים ולתקנות הרלוונטיים.

הסכם זה נועד ליצור מחויבות משפטית מחייבת שעשויה להגביר את התחייבויותיך מעבר לאלה המוטלות על ידי החוקים באזורך. אי עמידה בדרישות יביא לסיום מידי של החברות.

הסכם מלא

מונחים ותנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם כולו בינך לבין המועדון, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים, בין אם בעל פה או בכתב, אלא אם צוין במפורש. הסכם זה לא ניתן לשנות או להשלים. אם אחד או יותר מתנאי שימוש אלה אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הוראה זו תיכפה עד למידה המרבית המותרת, וההוראות האחרות יישארו בתוקף.

על ידי שימוש או המשך גישה לאתר או לשימוש בשירותי המועדון, אתה מסכים לתנאים ולהגבלות של הסכם זה.